Prohlášení o ochraně soukromí

Poslední aktualizace 3.7.2024

Tato Privacy Policy popisuje zásady společnosti Vision Thing, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, Praha 140 00, Česká republika, email: info@visionthing.cz, phone: +420 777 225 512 ohledně sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naši webovou stránku (visionthing.cz) (dále jen „Service“). Přístupem k Service nebo jeho používáním souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s touto Privacy Policy. Pokud s tím nesouhlasíte, prosím, nepřistupujte k Service ani jej nepoužívejte.

Tuto Privacy Policy můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a zveřejníme upravenou Privacy Policy na Service. Upravená Policy bude účinná 180 dní od zveřejnění upravené Policy na Service a vaše pokračující přístup nebo používání Service po tomto čase bude představovat váš souhlas s upravenou Privacy Policy. Proto doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku.

 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE:

  Informace, které o vás shromažďujeme, budeme používat k následujícím účelům:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Analytické informace

  Pokud budeme chtít použít vaše informace k jiným účelům, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu a pouze k účelu (účelům), ke kterým souhlas udělíte, pokud zákon nestanoví jinak.

 2. VAŠE PRÁVA:

  V závislosti na platných zákonech můžete mít právo přistupovat ke svým osobním údajům a opravovat je nebo vymazat, získat kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (portování) vašich osobních informací s jiným subjektem, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u příslušného úřadu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. K výkonu těchto práv nám můžete napsat na info@visionthing.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní informace nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete moci přistupovat k službám nebo je používat, pro které byly vaše informace vyžadovány.

 3. COOKIES ATD.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto technologie používáme a jaké máte možnosti ve vztahu k těmto sledovacím technologiím, přečtěte si prosím naši Cookie Policy.

 4. BEZPEČNOST:

  Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám přenášíte, a činíte tak na vlastní riziko.

 5. GGRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:

  Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich informací, které jsou u nás dostupné, můžete kontaktovat našeho Grievance Officer na adrese Vision Thing, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, email: info@visionthing.cz. Vaše obavy vyřešíme v souladu s platnými zákony.

Privacy Policy vygenerováno pomocí CookieYes.