Zadavatel reklamy - inzerent

V ČR je na zajímavých místech s vysokou koncentrací lidí aktuálně provozováno již více než tisíc stálých reklamních DOOH zobrazovacích zařízení. Dalších několik tisíc mobilních DOOH obrazovek je vlastníky pronajímáno na krátkodobé instalace v rámci různých sportovních, kulturních a společenských událostí.

Co je VISION THING

  • Platforma, která propojuje zadavatele reklamy s vlastníky DOOH reklamních zařízení za účelem možnosti programatického nákupu a prodeje DOOH reklamního prostoru.

  • Společnost, která obchodně a technologicky zajišťuje programatickou DOOH reklamu na českém reklamním trhu.

Co získám?

Přístup k novému zdroji příjmu bez zvýšení vašich finančních nákladů.

Napojení na neustále rostoucí rozpočty online inzerentů a agentur.

Full-service v oblasti online prodeje reklamy a technického řešení připojení

Co získáte?

Snížení Vašich nákladů na reklamu.

Zvýšení efektivity Vaší reklamy pomocí přesného cílení.

Transparentnost, měřitelnost, kontrolovatelnost.

Jak to funguje?

01

Napojíme vaši obrazovku do systému programatického nákupu on-line digitální reklamy.

02

Programmatic znamená automatizovaný nákup reklamy na principu aukce v reálném čase prostřednictvím počítačů.

03

Programmatic je způsob, jak automatizovat nákup digitálního reklamního prostoru a optimalizovat digitální kampaně z hlediska ceny, cílení a relevance jejich zobrazení.

04

Programmatic se děje prostřednictvím bleskových automatizovaných on-line aukcí v reálném čase za využití umělé inteligence a algoritmů strojového učení.

Programmatic existuje již od roku 2007 a stal se pro zadavatele on-line reklamy standardem.

Chcete naplánovat kampaň?